LNG-терминал от Владислава Каськива: диверсификация или афера?