Словом та кулею: як селян Слобожанщини до Червоної Армії заганяли