Він вижив під кулями НКВДистів. Спогади про розстріли в Луцькій тюрмі