ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Наочний розподіл: дисертації з яких саме галузей купуються і в якій кількості.

Чисельність народних депутатів Верховної Ради України  становить 422 особи (станом на 21 липня 2017 р.).

У відповіді на інформаційний запит зазначено, що у Верховній Раді України восьмого скликання науковий ступінь присуджено 107 депутатам (кандидата наук присуджено 77 депутатам, а доктора наук 30 депутатам).

В тему: Как стать «проФФесором» в Украине

З відкритих джерел вдалося зібрати інформацію не про усі теми кандидатських дисертацій, а лише теми кандидатських дисертацій 82-х народних депутатів 8-го скликання (наведено 82 теми кандидатських тих із обранців, які захистили як кандидатську, так і докторську дисертації):

Прізвище, ім’я та по батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Рік захисту

Агафонова Наталія Володимирівна

Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2002

Арешонков Володимир Юрійович

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти (автореферат)

педагогічні науки,

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

2006

Балицький Євген Віталійович

Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини

2005

Бандуров Володимир Володимирович

Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії) (автореферат)

економічні науки,

08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом

2006

Батенко Тарас Іванович

Роль опозиційного лідера у суспільно-політичному процесі України другої половини ХХ століття

політичні науки,

23.00.02 - політичні інститути та процеси

1999

Білозір Оксана Володимирівна

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Сююзу (автореферат)

юридичні науки,

12.00.12 – міжнародне право

2014

Бондар Віктор Васильович

Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологі

чне право; природоресурсне право

2008

Галасюк Віктор Валерійович

Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються (автореферат)

економічні науки,

08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

2005

Гопко Ганна Миколаївна

Екологічна публіцистика : світоглядний аспект : (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) (автореферат)

соціальні комунікації,

27.00.04 – теорія та історія журналістики

2009

Гусак Володимир Георгійович

Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів

технічні науки

2015

Давиденко Валерій Миколайович

Ефективність використання земель інтегрованими агроформуваннями

економічні науки

2015

Демчак Руслан Євгенійович

Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні (автореферат)

державне управління,

25.00.02 – механізми державного управління

2005

Деркач Андрій Леонідович

Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки  (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2007

Добкін Михайло Маркович

Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад  (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2009

Довгий Олесь Станіславович

Удосконалення економіко-математичного моделювання кусково-лінійними агрегатами  (автореферат)

економічні науки,

08.03.02 – Економіко-математичне моделювання

2002

Домбровський Олександр Георгійович

Міжнародний досвід регіональної економічної політики (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини

2004

Євтушок Сергій Миколайович

Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері благодійництва

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2015

Єленський Віктор Євгенович

Протестантское сектантство в Советском обществе : анализ адаптивных процессов

філософські науки,

09.00.06 – философия религии

1989

Ємець Леонід Олександрович

Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян : (адміністративно-правове дослідження) (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2009

Жеваго Костянтин Валентинович

Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини

2003

Загорій Гліб Володимирович

Розробка складу та технології м'якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту (автореферат)

фармацевтичні науки,

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

2004

Іщейкін Костянтин Євгенович

Індивідуалізація лікування дітей, хворих на атопічний дерматит у залежності від клініко-патогенетичних варіантів його перебігу

медичні науки,

14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

2003

Кириленко Іван Григорович

Социальное развитие Приднепровского села УССР в 1980-1990 гг.: историко-партийный опыт, уроки и проблемы (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 — история Коммунистической партии Советского Союза

1991

Ківалов Сергій Васильович

Управление автомобильными дорогами в РСФСР : административно-правовые вопросы (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 -государственное право и управление ; советское строительство ; административное право ; финансовое право

1986

Кісельов Андрій Миколайович

Механізм державного стимулювання підвищення продуктивності праці в промисловості

державне управління.

25.00.02 – механізми державного управління

2014

Кіссе Антон Іванович

Самостійні заняття в системі фізичного виховання інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату

педагогічні науки,

13.00.03 – корекційна педагогіка

1999

Князевич Руслан Петрович

Конституційно-правові засади виборів Президента України : проблеми теорії і практики (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 - конституційне право муніципальне право

2002

Козак Тарас Романович

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах удосконалення системи оподаткування підприємств АПК

економічні науки,

08.07.02– економіка сільського господарства і АПК

2000

Козир Борис Юрійович

Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем (автореферат)

технічні науки,

05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва

2012

Колєсніков Дмитро Валерійович

Регулювання процесів вертикальної інтеграції в гірничо-металургійний промисловості (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2016

Кондратюк Олена Костянтинівна

Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України, 1919-1939 рр. (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – історія України

1997

Констанкевич Ірина Мирославівна

Проза Миколи Хвильового : (еволюція характеру героя)

філологічні науки,

10.01.01 – українська література

1996

Королевська Наталія Юріївна

Забезпечення трансформаційних процесів на підприємстві (автореферат)

економічні науки,

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2011

Кремінь Тарас Дмитрович

Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-80-х рр. (автореферат)

філологічні науки,

10.01.01 – українська література

2005

Крулько Іван Іванович

Механізм адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу : (досвід країн Центральної і Східної Європи) (автореферат)

юридичні науки,

12.00.11 – міжнародне право

2013

Кудлаєнко Сергій Володимирович

Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов (автореферат)

економічні науки,

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2011

Кужель Олександра Володимирівна

Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні : тенденції розвитку, методологія, практика (автореферат)

економічні науки,

08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

1999

Куліченко Іван Іванович

Раціональне проектування заглиблених будівель з врахуванням теплотехнічних характеристик грунтів (автореферат)

технічні науки,

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

2008

Куніцин Сергій Володимирович

Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку (автореферат)

економічні науки,

08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

2003

Литвин Володимир Михайлович

Деятельность Коммунистической партии Украины по совершенствованию подготовки преподавателей общественных наук (1966-1975 гг.) (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – история Коммунистической партии Советского Союза

1984

Лівік Олександр Петрович

Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового садівництва (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2012

Лопушанський Андрій Ярославович

Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки (автореферат)

технічні науки,

05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища

2006

Лук'янчук Руслан Валерійович

Державне управління у сфері забезпечення кібербезпеки України (автореферат, дисертація)

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2017

Льовочкін Сергій Володимирович

Державний борг США

економічні науки

1997

Люшняк Микола Володимирович

Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття (автореферат)

сільськогосподарські науки,

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

2010

Мартовицький Артур Володимирович

Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок в умовах великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова) (автореферат)

Технічні науки,

05.15.04 – шахтне та підземне будівництво

2006

Матвієнко Анатолій Сергійович

Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2010

Мірошниченко Юрій Романович

Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2006

Міщенко Сергій Григорович

Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності (автореферат)

юридичні науки,

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

2011

Остапчук Віктор Миколайович

Технологічні методи підвищення працездатності підшипників ковзання транспортних дизелів (автореферат)

Технічні науки,

05.02.08 – технологія машинобудування

2000

Павленко Юрій Олексійович

Антропологічні виміри ідеології   (автореферат)

філософські науки,

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

2011

Палатний Артур Леонідович

Планування тренувальних засобів загальної і спеціальної спрямованості на різних етапах багаторічної підготовки боксерів (автореферат)

фізичне виховання та спорт,

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт

2001

Папієв Михайло Миколайович

Реформування пенсійної системи в Україні (автореферат)

економічні науки,

08.09.01 – демографія, економіка праці та соціальна політика

2004

Пацкан Валерій Васильович

Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини

юридичні науки,

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

2014

Петьовка Василь Васильович

Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2014

Пинзеник Віктор Михайлович

Экономические проблемы стимулирования повышения уровня качества продукции : (на материалах предприятий машиностроительной промышленности)

економічні науки

1980

Писаренко Валерій Володимирович

Імплементація європейських стандартів фінансування місцевого самоврядування у національні правові системи (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

2010

Поляков Максим Анатолійович

Науково-методичні засади розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка і управління національним господарством

2012

Поплавський Михайло Михайлович

Педагогические условия совершенствования внеучебной воспитательной работы в средних профтехучилищах

педагогічні науки,

13.00.01 – Теория и история педагогики

1985

Присяжнюк Олександр Анатолійович

Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні : (загальнотеоретичні аспекти)

юридичні науки,

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

2007

Развадовський Віктор Йосипович

Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що торкаються забезпечення безпеки дорожнього руху

юридичні науки,

12. 00. 0 2 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право

1998

Рибалка Сергій Вікторович

Політико-інституційні чинники реформування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2010

Романова Анна Анатоліївна

Регулювання розвитку міста на засадах формування та використання бренду територій

економічні науки

2014

Рудик Сергій Ярославович

Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни : причини, особливості, наслідки (1945-1953 рр.) (автореферат)

історичні науки,

07.00.02 – всесвітня історія

2003

Рябчин Олексій Михайлович

Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвитку в умовах глобалізації (автореферат)

економічні науки,

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

2010

Силантьєв Денис Олегович

Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання (автореферат)

педагогічні наукм,

13.00.03 – корекційна педагогіка

2001

Скорик Микола Леонідович

Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків (дисертація)

економічні науки,

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

2003

Співаковський Олександр Володимирович

Сепараторно факторизуемые конечные группы

фізико-математичні науки,

01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел

1985

Тимошенко Юлія Володимирівна

Державне регулювання податкової системи (автореферат)

економічні науки,

08.02.03. - організація управління, планування і регулювання економікою

1999

Унгурян Павло Якимович

Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України (автореферат)

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2012

Фельдман Олександр Борисович

Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах (автореферат)

філософські науки,

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

2009

Фролов Микола Олександрович

Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-31-ті роки XX століття (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – Історія України

2001

Хомутиннік Віталій Юрійович

Загальні засади встановлення податків та зборів (дисертація)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2015

Чижмарь Юрій Васильович

Правове регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах (автореферат)

юридичні науки,

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2000

Чумак Віктор Васильович

Законодавче регулювання підстав дисциплінарної відповідальності військовослужбовців : (науково-теоретичний та прикладний аспекти)

юридичні науки,

20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права

1998

Шипко Андрій Федорович

Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення (автореферат)

державне управління,

25.00.04 – місцеве самоврядування

2010

Шпенов Дмитро Юрійович

Інформаційні правовідносини

юридична науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2012

Шуфрич Нестор Іванович

Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині (автореферат)

економічні науки,

08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

2004

Юринець Оксана Василівна

Формування конкурентної стратегії підприємства (автореферат)

економічні науки,

08.06.01 – “Економіка, організація і управління підприємством

2006

Яніцький Василь Петрович

Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2007

Яриніч Костянтин Володимирович

Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників III-IV стадії

медичні науки,

14.01.07 –онкологія

2012

Яценко Антон Володимирович

Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні (автореферат)

економічні науки,

08.02.03. – організація управління, планування і регулювання економікою

2001

P.SAndrii Tarieiev  зазначив, що це якоюсь мірою наочний розподіл, котрий показує, дисертації з яких саме галузей продаються та купуються і в якій кількості.

Джерело: AphD


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

12:06
Об "небесну сотню" витерли ноги: суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. Це диверсія
11:50
Dragon Capital заявив про тиск на бізнес з боку БЕБ (тобто, ОП)
10:00
Китай і Бразилія опублікували спільне комюніке: підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю рф
09:01
Глава Нацполу Іван Вигівський живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції. Він без проблем пройшовт"спецперевірку" СБУ (ВІДЕО)
08:10
Перша група пілотів з України закінчила навчання в США на F-16
08:04
Ворог втратив майже півмільона особового складу
20:00
У п'ятницю в Україні вдень +21-26°С, без опадів
18:03
Юрій Ніколов: Криза, яка є для нас можливістю змінити країну
17:51
Игровая зависимость: симптомы и профилактика
16:28
НБУ обмежить суми карткових переказів між фізособами

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]