Що приховує Звіт з ОВД “покращення Сули”

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Цей документ містить ознаки порушення законодавства про природно-заповідний фонд (ст. 64 2456-XII)), а отже в подальшому може бути підставою нарахування збитків.

Зауваження фізичних осіб по Звіту ОВД «Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту», підготовлених М.Ю. Воспітаннік.

Зауваження до Звіту ОВД

«Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту»

(Ідентифікаційний номер 20194163450 в Єдиному реєстрі ОВД)

Звіт з ОВД “Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту” (Ділянка №1 довжиною 1,4 км біля с. Білогорілка; Діілянка №2 – 1,33 км біля с. Білогорілка; Ділянка №3 – 1,62 км біля с. Свиридівка) має посилання, що виконання робіт по запроектованому об’єкту відповідає «Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (Розділ «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», пункт 12 «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок…»), який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 (стор. 8).

На цю тему: Сула, бабло і дикуни

Звіт з ОВД не містить інформації  щодо класифікації водного об’єкту р.Сула, відповідно Водного кодексу України, та відсутня інформація оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, які передбачені паспортом водного об’єкту (підстава ВКУ ст.79, 80, 81), (технічна характеристика робочого проекту стор.44).

На якій підставі вибрані ділянки для відновлення, описані в робочому проекті (9 шт.), та чому Звіт з ОВД не містить інформації та обґрунтування впливу всіх 9 ділянок передбачених проектом про планову діяльність, а лише 3 ділянки?

Дане обґрунтування є не повним, проектом передбачено планування  проведення робіт на 9 ділянках загальною довжиною 11, 39км (стор.8 Звіту ОВД), тому аналізуючи інформацію уповноважений орган не матиме повної інформації при видачі висновку чим порушить умови ЗУ «Про ОВД».

Ділянка №1 довжиною 1,4 км біля с. Білогорілка та Ділянка №2 – 1,33 км біля с. Білогорілка Ділянка №3 – 1,62 км біля с. Свиридівка знаходяться по течії вище  території гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Середньосульський” (заказник оголошено Указом Президента України від 20.08.96 № 715/96.), тому роботи проведені на даних ділянках водного об’єкту матимуть вплив на природно-заповідний фонд.

Ст. 7 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» визначає, що землі природно-заповідного фонду – це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

- встановлення заповідного режиму;

- додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, здійснення оцінки впливу на довкілля.

Стаття 14. даного закону передбачає визначення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду – це сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання і відтворення їх природних комплексів.

Отже, передбачене проектом відновлення гідрологічного режиму р. Сула на території заказника загальнодержавного значення «Середньосульського» повинно включати обгрунтування природоохоронних заходів відповідно та бути включеним до Звіту ОВД.

Наказом міністерства екології та природних ресурсів 28.09.2011 № 350 затверджено  Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення “Середньосульський”. Відповідно п. 1.2 Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Режим території (пункт 3 Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення “Середньосульський”) забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

 • будь-яке будівництво стаціонарних та тимчасових споруд, не пов’язане з організацією охорони Заказника;
 • проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань, затверджених законодавством;
 • проведення розвідувальних, підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;
 • знищення форм рельєфу;
 • діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, прання з застосуванням хімічних миючих засобів та інші);
 • знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, очерету, розорювання, заліснення та залуження ділянок Заказника;
 • зберігання та застосування на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;
 • використання мінеральних добрив;
 • заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, кори, деревної зелені), пошкодження, заготівля та знищення всіх видів водної та болотної рослинності;
 • пошкодження та знищення гідрологічних об’єктів;
 • порушення природного стану водойм (спрямлення та поглиблення русел, зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);
 • використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди та з порушенням умов і термінів їх використання;
 • порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;
 • засмічення та забруднення території Заказника та його водних об’єктів;
 • збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;
 • заготівля лісової підстилки, деревних соків, технічної сировини, насіння дерев та чагарників, дикорослих плодів;
 • турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;
 • інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;
 • всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;
 • влаштування місць для стоянки автотранспорту;
 • проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників/Землекористувача;
 • організований туризм в період розмноження та вигодівлі молоді – протягом травня – липня;
 • сінокосіння у весняний період до червня місяця;
 • промислове, науково-промислове рибальство, добування інших об’єктів водного промислу;
 • знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об’єктів тваринного світу, забороненими до використання;
 • влаштування літніх таборів для худоби та пташників;
 • збирання дикорослих трав’янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;
 • самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;
 • проведення рубок головного користування та прохідних рубок;
 • використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється на підставі наукового обґрунтування за погодженням з Мінприроди;
 • забір води в межах заказника для будь-яких потреб;
 • знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів.

На цю тему: «Розчистка Сули» для екс-міністра Тараса Кутового: загрожений заказник “Середньосульський”

При розробці даного Звіту ОВД не враховано вплив на заказник «Середньосульський» при відновленні Ділянки №3 – 1,62 км біля с. Свиридівка (так зване “староріччя”), так як втручання в гідротехнічний режим р. Сула відбуватиметься вище по течії ділянки Заказника «Середньосульський».

Згідно з Положенням про заказник, роботи, що призводять до зміни гідрологічного режиму його території - заборонені. Зміни до положення можуть прийматись лише на державному рівні.

Звіт з ОВД містить ознаки порушення законодавства про природно-заповідний фонд (ст. 64 2456-XII)), а отже в подальшому може бути підставою нарахування збитків (КМУ ПОСТАНОВА від 24 липня 2013 р. № 541).

У Звіті ОВД наявні розбіжності в частині нумерації ділянок їх описів та розрахунків (звіт стосувався ділянки №3 с. Свиридівка, а далі вказується ділянка №9).

На цю тему: Как “водохозяйственники” убивают реку Сула

Сторінка 84 Звіту ОВД (4 абзац.) «Території планованої діяльності (ділянки №1, №2, №9), не належать до об’єктів природно-заповідного фонду (Додаток 11)» – ще раз підтверджує не повноту викладення інформації у Звіті, так як планова діяльність проходить на 11,39 км (9 ділянок) та підпадає під спеціальну норму закону  – ЗУ «Про природо-заповідний фонд України».

Колективне зауваження фізичних осіб по Звіту ОВД «Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту» підготовлено Воспітаннік М.Ю.

22.10.2019 р.                                                 М.Ю. Воспітаннік

На фото угорі - прибережні водозахисні зони Гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Середньосульський”, де спритники намітили “планову діяльність”

Джерело: Жити гідно


На цю тему:

 

Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  [email protected]